De aannemer is gestart met de aanleg van een vrij liggend fietspad aan de Broekhovenseweg in Riethoven. Het betreft het traject vanaf de kruising Wilgerijs tot aan de Zeven Fonteinen. Daar waar de fietsers voorheen op de weg reden, kunnen ze vanaf eind oktober gebruikmaken van een 4 meter breed tweerichtingenfietspad. Het fietspad wordt van de rijbaan gescheiden door een groene tussenberm. De realisatie van dit fietspad is onderdeel van de totale snelfietsverbinding tussen het stedelijk gebied en Bergeijk. 

Planning

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de realisatie van het nieuwe fietspad. In de laatste week van augustus zijn de opruim- en rooiwerkzaamheden uitgevoerd en vanaf medio september vindt het grondwerk plaats met aansluitend de funderingswerken. Medio oktober worden de beton- en straatwerkzaamheden uitgevoerd. Uiterlijk 1 december zal het nieuwe fietspad klaar zijn voor gebruik.  

Toekomst

Net voor de aansluiting met de Zeven Fonteinen komt het nieuwe fietspad tijdelijk weer op de rijbaan. Het is de bedoeling om in de toekomst het fietspad door te laten lopen tot aan de Volmolenweg. Voor dit laatste stuk moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Tot die tijd moeten fietsers voor het laatste stukje nog op de weg fietsen. 

N69

Het nieuwe fietspad Broekhovenseweg is een zogenaamd gebiedsimpulsmaatregel van de nieuwe N69 om de ruimtelijke kwaliteit rondom de N69 te verbeteren. Eén van de maatregelen is het realiseren van fietsverbindingen rondom de kern van Riethoven. Hieronder valt naast het project fietspad Broekhovenseweg ook het fietspad Heuvel (rotonde N397-komgrens Riethoven). 

Laatste nieuws...

  • Waar zouden we zijn zonder al die mensen die zich regelmatig inzetten voor een ander? Vrijwilligerswerk houdt buurten levendig, mensen verbonden en betrokken. Daarnaast geeft het je ook een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen. Of anderen te leren kennen.
  • Laatste kans om de waardebon voor €70,- aan kleine energiebesparende producten te verzilveren. De waardebonactie loopt tot 31 december 2021.
  • Op woensdag 10 november 2021 kwam de nieuwe jeugdgemeenteraad voor het eerst bij elkaar. De jeugdgemeenteraad bestaat uit 18 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen.