In de gemeente Bergeijk staan bijzondere bomen. Deze bomen worden ook wel ‘waardevolle bomen’ genoemd omdat ze van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Door deze bomen toe te voegen aan de waardevolle bomenkaart zijn ze extra beschermd en mogen ze niet zomaar gekapt worden.

Bomenkaart

Alle waardevolle bomen, structuren en vlakken binnen de bebouwde kom staan op de bomenkaart van de gemeente Bergeijk. De bomen op de lijst zijn beschermd en kunnen alleen gekapt worden met een vergunning. Ze zijn in eigendom van de gemeente of van inwoners zelf.

 

Actualiseren bomenkaart

De gemeente is de waardevolle bomenkaart aan het actualiseren. In januari starten we hiermee. Alle bomen binnen de bebouwde kom worden geïnspecteerd en krijgen wel of geen plekje op de waardevolle bomenkaart.

Aanmelden

Wil je een particuliere boom beschermen omdat deze bijzonder is voor jou of de buurt? Je kunt deze boom of bomen nu aanmelden als waardevolle boom. Wij beoordelen je aanvraag en indien de boom aan de criteria voldoet, kan de boom worden toegevoegd op de nieuwe waardevolle bomenkaart.

www.bergeijk.nl/waardevollebomenkaart

Aanmelden kan tot en met vrijdag 6 januari 2023 via bovenstaande knop. 

Waardevolle boom pr. Beatrixstraat

Tegemoetkoming

Als eigenaar van een waardevolle boom, bomen, structuren of vlakken, kom je in aanmerking voor een vergoeding voor het onderhoud van de boom/bomen. Dit heet de bijdrageregeling. De vergoeding bedraagt de helft van de kosten tot een maximum van €500,-.  Eenmaal per 5 jaar kom je in aanmerking voor deze vergoeding.

Laatste nieuws...