Deze week valt bij u het aanslagbiljet Afvalstoffenheffing / Rioolheffing 3e periode 2022 in de bus. De dagtekening van deze aanslag is 30 januari 2023 en de vervaldatum 28 februari 2023. Diegene die géén automatische incasso hebben dienen deze aanslag vóór de vervaldag te betalen via een bankopdracht of telebankieren. 

Automatische incasso

Bij diegenen die de gemeente gemachtigd hebben voor automatische incasso wordt het bedrag in 4 termijnen van hun rekening afgeschreven en wel op de data 31 januari, 28 februari, 31 maart en 30 april 2023. Op uw aanslag staat vermeld of u automatische incasso hebt. 

Als u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u deze aanvragen:

DigiD linkAutomatische incasso aanvragen
 

Mijn overheid

Uw aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen via www.mijnoverheid.nl(externe link). Wij bieden u deze mogelijkheid. Als u het vinkje in mijnoverheid hebt aangezet bij de gemeente Bergeijk ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen via uw berichtenbox van mijnoverheid.nl. 
Hebt u dit nog niet gedaan maar u zou dat wel graag willen ga dan naar www.mijnoverheid.nl(externe link) en zet het vinkje aan bij gemeente Bergeijk. Dan krijgt u de volgende aanslag gemeentelijke belastingen in uw berichtenbox.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken via telefoonnummer 0497 - 551 455.

Laatste nieuws...