Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de buurt, aan een duurzame toekomst. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen de Bergeijkse verenigingen energiebesparende maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze initiatieven te blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is in totaal € 5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500,- voor de uitvoering krijgen.

Criteria

Deze prijs is voor duurzame ideeën die betrekking hebben op alle of combinaties van de volgende thema’s: vervoer, energie, groen, circulaire economie. Prijswinnende ideeën van voorgaande jaren zijn onder andere het inzaaien van de molenbelt in Luyksgestel met allerlei wilde bloemen en het bouwen van insectenhotels samen met kinderen, de aanleg van de inspiratietuin om bestaande bestrating te vervangen voor groene waterdoorlatende alternatieven, aanleg van een groen schoolplein of een verenigingshuis energieneutraal maken.

Aanmelden BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs 2023

Heb jij een goed idee om Bergeijk duurzamer te maken? Eind 2023 zullen we alle initiatieven beoordelen en worden de prijzen uitgereikt. De exacte datum hiervan staat nog niet vast. Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met Liliane Schouten via 0497 - 551 455.

Aanmelden BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs 2023

Winnaars 2021

De volgende initiatieven in de prijzen gevallen:

 • Bakkerijmuseum De Grenswachter: (BE)Levend Ganzenbord (Luyksgestel)
 • Vrijwilligersgroep Riethoven: Kinderhanden in de moestuin (Riethoven)
 • Henny van Neerven: Boomspiegels beplanten en verzorgen (Bergeijk)

Iedereen van harte gefeliciteerd en succes bij de realisatie van jullie prachtige duurzame initiatieven. 

Duurzame samenleving

Gemeente Bergeijk vindt het als groene gemeente belangrijk om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Onder het mom ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ is de gemeente onder andere bezig om alle openbare verlichting van ledlampen te voorzien, daar waar mogelijk zonnepanelen te plaatsen en wordt er subsidie gegeven voor duurzame maatregelen aan woningen. Maar goede ideeën van Bergeijkenaren zelf ondersteunen is minstens zo belangrijk!

Om initiatieven van burgers te kunnen realiseren is in 2017 de BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Alle inwoners, buurtverenigingen, scholen, sportclubs, bedrijven en vriendengroepjes van de gemeente worden uitgedaagd om hun duurzame, groene, energiebesparende en creatieve ideeën het hele jaar door in te dienen.

Enkele voorbeelden van goede initiatieven zijn een inzamelpunt voor oude gsm’s, een energiemarkt of een duurzaam ontbijt met de straat of vereniging. Deze prijs is voor duurzame ideeën die betrekking hebben op alle of combinaties van de volgende thema’s: groen, energie besparing, duurzaamheid, circulaire economie, kleinschalig, vernieuwend voor Bergeijk (innovatief), middels burgerparticipatie op te pakken (oftewel: samen), zwerfafval voorkomen.

Prijswinnende initiatieven van voorgaande jaren

 • Een pilotproject voor de realisatie van duurzame Tiny Houses.
 • Een campagne voor milieuvriendelijk onkruid en ongedierte bestrijding.
 • Inzaaien van de molenbelt van Bakkerijmuseum De Grenswachters.
 • Plukroute Eetbaar Bergeijk.
 • Autobelettering om elektrisch rijden te promoten.
 • Circulaire pannakooi op het schoolplein van basisschool de Zonnesteen.
 • Dorpsmoestuin in Riethoven.
 • Online platform om alle aspecten van duurzaamheid in onze regio te delen.
 • Het vergroenen van het schoolplein van basisschool de Zonnesteen.
 • Planten van krokussen en narcissen langs de weg Hoek-Lijnt.