We hebben weer te maken met perioden van (extreme) droogte. In deze tijd is water schaars en pompen we het liefst zo min mogelijk grondwater op. Toch hebben we water nodig om bijvoorbeeld het openbaar groen van water te voorzien. Hiervoor heeft de gemeente Bergeijk, in samenwerking met de Waterbank en Waterschap De Dommel, een oplossing bedacht waarbij we overtollig schoon regenwater uit het Bergeijks hemelwaterrioolstelsel benutten. Voorheen werd dit water niet gebruikt maar vanaf nu wel. Zelfs de brandweer is blij met deze extra mogelijkheid voor bluswater. 

Hoe werkt dat dan? 

Op sommige plekken in Bergeijk ligt een hemelwaterriool. Schoon regenwater dat in het hemelwaterriool terecht komt, laten we op dit moment ter plekke in de bodem infiltreren of vangen we op in een waterbuffer van zo’n 150.000 liter. Wanneer het buffer volloopt voeren we het water af naar sloten en beken. Vanaf nu krijgt dit water er een nieuwe bestemming bij, namelijk het openbaar groen. Om het water te kunnen gebruiken, hebben we onlangs een eerste bovengrondse koppeling gemaakt. Met deze koppeling kan de groenbeheerder zijn watertankauto eenvoudig aankoppelen en het water om-hoog pompen. Veilig en makkelijk. De gemeente is voornemens om op termijn in alle kernen een bovengrondse koppeling te maken bij hemelwaterrioolstelsels met een waterbuffer. Op deze manier kunnen we overal in Bergeijk op een duurzame manier omgaan met water. 
 

Laatste nieuws...

  • Welkom in de Weebosch

    26 juli vond er een feestelijke sleuteloverdracht plaats van het project Kapelledries II in de Weebosch. Het project sluit mooi aan op het beleid van de gemeente om huizen te bouwen voor doelgroepen voor wie het op dit moment moeilijker is om een passende woning te vinden. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier in de Weebosch.

  • Tijdelijke gevelbeplating Kattendans

    De laatste fase van de grootschalige verbouwing van de Kattendans is ingegaan. In deze fase wordt ook de buitenkant van het gebouw afgewerkt. Door een leveringsprobleem met de definitieve gevelbeplating is, in overleg met de aannemer, besloten om het gebouw af te werken met tijdelijke gevelbekleding.

  • Bij extreme hitte: Aangepaste openingstijden milieustraat en afvalinzameling

    Houdt u er rekening mee dat vanaf code geel de afvalinzameling om 06.00 uur start en de milieustraat zijn openingstijden kan aanpassen.