Na de zomer valt er in de gemeente Bergeijk bij alle 65-plussers (die zelfstandig wonen) een brief op de mat waarmee zij zich kunnen aanmelden voor gratis deelname aan de pilot ‘Samen slimmer ouder worden'.

Wethouder Marko van Dalen: “Het gaat om een totaalconcept waarmee we ouderen kunnen ondersteunen in hun woon- en ondersteuningsvraag. Door het inzetten van slimme, moderne technieken wordt het mogelijk dat zij langer zelfstandig kunnen thuiswonen. Dat doet Akkedeer (projectorganisatie) bijvoorbeeld door het plaatsen van rookmelders, maar ook bewegingsensoren die kunnen vaststellen of er een bepaalde tijd geen beweging is geweest in de woning, wat zou kunnen wijzen op een val van een bewoner. De sensoren monitoren en/of alarmeren naasten op basis van de persoonlijke instellingen van de oudere.”

Woonscan

Wanneer een inwoner zich heeft aangemeld wordt er een woonscan gemaakt (0-meting). Op basis van de woonscan worden sensoren (zoals een bewegingsmelder) en alarmen (zoals een rookmelder) geïnstalleerd. Het bekijken (monitoren) van gegevens gebeurt online en doe je als bewoner(s) samen met een naast familielid, mantelzorger of bekende (bijvoorbeeld een buur). Hiermee start ook het gesprek en de bewustwording over vragen die er zijn of gaan spelen. Na een halfjaar worden de ervaringen met deelnemers en naasten gedeeld in een evaluatierapport. Hierna kun je besluiten of je gebruik blijft maken van deze dienst. De ervaringen met andere pilots leert dat ruim 80% van deelnemers na de pilot aangesloten blijft (abonnementstarief € 7,50 per maand).

Financiering

De gemeente Bergeijk beoogt met de pilot samenredzaamheid en preventie te stimuleren. Naast een bijdrage van de gemeente wordt de pilot mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant waar-mee het mogelijk wordt gemaakt om 3000 woningen in gemeenten in Noord-Brabant aan te sluiten. De gegevens die de verschillende pilots gaan opleveren geven inzicht in de effecten rondom langer thuis wonen van ouderen. 

Laatste nieuws...