Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de buurt, aan een duurzame toekomst. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen de Bergeijkse verenigingen energiebesparende maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze initiatieven te blijven stimuleren, ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid, groen, energiebesparing en circulaire economie. Een prijs voor inwoners die samen aan de slag gaan om Bergeijk nog groener en duurzamer te maken. Hiervoor is in totaal € 5.000, - vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500 voor de uitvoering krijgen. 

Gemeente Bergeijk vindt het als groene gemeente belangrijk om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Alle openbare verlichting wordt van ledlampen voorzien, daar waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen op onze gebouwen en inwoners kunnen subsidie krijgen voor duurzame maatregelen aan woningen. 

Maar goede ideeën van Bergeijkenaren zelf ondersteunen is minstens zo belangrijk! En daarvoor hebben we de BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs. Bedoeld om initiatieven van inwoners, het liefst samen met elkaar, aan te moedigen. Alle inwoners, buurtverenigingen, scholen, sportclubs en vriendengroepjes van de gemeente worden uitgenodigd hun duurzame ideeën in te dienen. 

Criteria

Deze prijs is voor duurzame ideeën die betrekking hebben op alle of combinaties van de volgende thema’s: vervoer, energie, groen, circulaire economie. Prijswinnende ideeën van voorgaande jaren zijn onder andere het inzaaien van de molenbelt in Luyksgestel met allerlei wilde bloemen en het bouwen van insectenhotels samen met kinderen, de aanleg van de inspiratietuin om bestaande bestrating te vervangen voor groene waterdoorlatende alternatieven, aanleg van een groen schoolplein of een verenigingshuis energieneutraal maken.

Aanmelden

Heb jij een goed idee om Bergeijk duurzamer te maken? Laten het ons weten door jouw idee aan te melden via www.bergeijk.nl/begreen. Eind van het jaar zullen we alle initiatieven beoordelen en worden de prijzen uitgereikt. De exacte datum hiervan staat nog niet vast. Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met Liliane Schouten via 0497 - 551 455
 

Laatste nieuws

  • Waar zouden we zijn zonder al die mensen die zich regelmatig inzetten voor een ander? Vrijwilligerswerk houdt buurten levendig, mensen verbonden en betrokken. Daarnaast geeft het je ook een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen. Of anderen te leren kennen.
  • Laatste kans om de waardebon voor €70,- aan kleine energiebesparende producten te verzilveren. De waardebonactie loopt tot 31 december 2021.
  • Op woensdag 10 november 2021 kwam de nieuwe jeugdgemeenteraad voor het eerst bij elkaar. De jeugdgemeenteraad bestaat uit 18 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen.