Pagina opties

Groter
A A

B&W besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe elke week op dinsdagochtend van 09.00-12.30 uur. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na de vergadering altijd de B&W besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft.