Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Bergeijk. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Bergeijk stelt de kaders voor het beleid, controleert het college en is vertegenwoordiger van de inwoners. Dat betekent dat de raad:

  • uitmaakt aan welke zaken geld wordt besteed (budgetrecht);
  • de gemeentelijke regels bepaalt en vastlegt in verordeningen;
  • in grote lijnen het beleid uitstippelt;
  • controleert of dat beleid ook goed wordt uitgevoerd.