Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Bergeijk. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Bergeijk stelt de kaders voor het beleid, controleert het college en is vertegenwoordiger van de inwoners. Dat betekent dat de raad:

  • uitmaakt aan welke zaken geld wordt besteed (budgetrecht);
  • de gemeentelijke regels bepaalt en vastlegt in verordeningen;
  • in grote lijnen het beleid uitstippelt;
  • controleert of dat beleid ook goed wordt uitgevoerd.
Sluit venster x

Op dit moment onderzoeken we de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om het beleid van de gemeente te beoordelen. De gemeentelijke website speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we graag van u weten wat u van deze website vindt. Dat helpt ons om aanbevelingen te doen om de dienstverlening nog beter te maken. Het invullen van de enquête kost hooguit een minuut.

Direct de enquête invullen