Pagina opties

Groter

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (=stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).