Pagina opties

Groter

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, vult u bijgaand formulier in en stuurt dit op naar de gemeente waar u op 09 april 2019 woonde - dit moet uiterlijk drie dagen voor de stemming zijn ontvangen. De kiezer en degene die hij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Het verzoek wordt onder andere afgewezen als de instemmingsverklaring van de gemachtigde ontbreekt. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen.