Pagina opties

Groter
A A

Nevenfuncties college van B&W

Arinda Callewaert-de Groot MSc

Callewaert-de Groot MSc
contactgegevens en taken Arinda Callewaert-de Groot MSc
FunctieBurgemeester
Nevenfuncties
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Werkvoorziening Kempenland (WVK-groep)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Huis van de Brabantse Kempen
 • Plaatsvervangend lid aandeelhoudersvergadering Brabant Water N.V.
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal College Politie
 • Lid Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland

Privé:

 • Bestuurslid buurtgezinnen.nl

Mathijs Kuijken

Kuijken
contactgegevens en taken Mathijs Kuijken
FunctieWethouder
Nevenfuncties
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid Algemeen Bestuur Huis van de Brabantse Kempen
 • Plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)
 • Lid aandeelhoudersvergadering Brabant Water N.V.
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
 • Bestuurslid landelijke vereniging van gemeentelijke Boseigenaren
 • Lid LAG (Lokale Actiegroep) LEADER

Privé:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Centrummanagement Bergeijk
 • Voorzitter jeugdcommissie Terlo

Stef Luijten

Luijten
contactgegevens en taken Stef Luijten
FunctieWethouder
Nevenfuncties
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Werkvoorziening Kempenland (WVK-groep)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)
 • Lid Algemeen Bestuur Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)
 • Lid aandeelhoudersvergadering N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG)

Manon Theuws

Theuws
contactgegevens en taken Manon Theuws
FunctieWethouder
Nevenfuncties
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorziening Kempenland (WVK-groep)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Kempische Bedrijvenpark (KBP)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
 • Plaatsvervangend lid aandeelhoudersvergadering N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

Wim Wouters

Wouters
contactgegevens en taken Wim Wouters
FunctieSecretaris
Nevenfuncties
 • Directeur Kempisch Bedrijven Park
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

Privé:

 • Lid Raad van Advies Rythovius College