Pagina opties

Groter

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Bergeijk aangaande het beleid op het terrein van Wmo, Welzijn, Jeugd, Participatie en onderwijs. Men kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De onderstaande inwoners zijn lid van de Adviesraad Sociaal Domein:

  • Voorzitter: De heer Ab Czech (Bergeijk)
  • Mevrouw Sylvia Meulensteen (Westerhoven)
  • Mevrouw Mart van de Vorst (Bergeijk)
  • Mevrouw Elke Vercammen (Luyksgestel)
  • De heer Pieter Bax (Bergeijk)
  • De heer Ronnie Dekkers (Westerhoven)
  • De heer Nick Maas (Bergeijk)

De gemeente Bergeijk verzorgt het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein.

Adviezen en verslagen Adviesraad Sociaal Domein