Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college van B&W

Burgemeester en wethouders (B&W) vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van B&W plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied. Dit noemen we ook wel portefeuilleverdeling. In sommige gevallen moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Arinda Callewaert-de Groot MSc

Callewaert-de Groot MSc
contactgegevens en taken Arinda Callewaert-de Groot MSc
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0497 - 551 332
E-mailadresa.callewaert@bergeijk.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding)
 • Toezicht en handhaving
 • Intergemeentelijke samenwerking (GRSK)
 • Communicatie en representatie
 • Algemeen bestuur
 • Veerkrachtig bestuur
 • Publiekszaken / Dienstverlening / ICT
 • Archief
 • Personeel en organisatie

Mathijs Kuijken

Kuijken
contactgegevens en taken Mathijs Kuijken
FunctieWethouder
Telefoonnummer0497 - 551 462
Mobiel nummer06 - 22 56 78 96
E-mailadresm.kuijken@bergeijk.nl
Taken
 • 1e loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Regionale samenwerking (MRE)
 • Landbouw en natuur
 • Pacht- en grondzaken
 • Beheer openbare gebied
 • Bedrijventerreinen
 • Verkeer en vervoer
 • Vergunningen

Politieke partijCDA

Stef Luijten

Luijten
contactgegevens en taken Stef Luijten
FunctieWethouder
Telefoonnummer0497 - 551 462
Mobiel nummer06 - 12 90 94 42 
E-mailadress.luijten@bergeijk.nl
Taken
 • 2e loco-burgemeester
 • Financiën en P&C
 • Economie
 • Vrijetijdseconomie
 • Participatiewet
 • Vastgoed
 • Sport & accommodaties
 • Kernenbeleid en dorpsraden
 • Kunst & cultuur
 • Milieu, afval, circulaire economie
 • Subsidies
 • Klimaat
Politieke partijCDA

Manon Theuws

Theuws
contactgegevens en taken Manon Theuws
FunctieWethouder
Telefoonnummer0497 - 551 332
E-mailadresm.theuws@bergeijk.nl
Taken
 • 3e loco-burgemeester
 • Zorg
 • Volksgezondheid
 • Jeugd
 • Volkshuisvesting, duurzaam wonen
 • Onderwijs
Politieke partijVVD

Wim Wouters

Wouters
contactgegevens en taken Wim Wouters
FunctieSecretaris
Telefoonnummer0497 - 551 462
E-mailadresw.wouters@bergeijk.nl
Taken

De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten.