Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling Commissie Bezwaarschriften

De commissie bestaat uit juristen, die – behalve hun lidmaatschap van de Commissie Bezwaarschriften – geen binding hebben met de gemeente Bergeijk. Deze commissie brengt onafhankelijk advies uit aan het college, de burgemeester en de raad ten aanzien van ingediende bezwaarschriften m.u.v. belastingzaken, sociale zaken en personele aangelegenheden. Tijdens de hoorzitting zullen de voorzitter en twee leden van de commissie aanwezig zijn.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. mr. M.P.H. Gofers (voorzitter)
  • Mw. drs. M. van den Hurk (commissielid)
  • Mw. drs. H.L.G. van Overdijk (commissielid
  • Dhr. drs. J. Heijmans (commissielid)
  • Dhr. mr. T. Sayilgan (commissielid)

De secretaris van de Commissie Bezwaarschriften is: mevrouw mr. Y.Y.E. van Bakel

Plaatsvervangend secretaris van de Commissie Bezwaarschriften zijn: mevrouw mr. A.L.M. van Heist-van Lokven en de heer mr. J.F.H.M. van der Velden.