Pagina opties

Groter

Samenstelling griffie

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur zijn het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad onafhankelijker van elkaar gaan functioneren. Een van de gevolgen hiervan is dat de gemeenteraad de beschikking heeft gekregen over een eigen raadsgriffier. De griffie valt dus onder verantwoording van de gemeenteraad en adviseert en ondersteunt de raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Wat is de rol van de griffie?

  • de raadsgriffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. De raadsgriffie kan u informeren over hoe u raad kunt geven aan de gemeenteraad. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad bij de raadsgriffie terecht.
  • de raadsgriffie verzorgt de communicatie van de gemeenteraad en de griffie ondersteunt de gemeenteraad bij haar werk door: het geven van advies aan de gemeenteraad en de raadscommissies.
  • tevens kan de griffie op verzoek van de raad aanvullende informatie of activiteiten verzorgen die nodig kunnen zijn voor een goede besluitvorming.
  • het organiseren van werkbezoeken of discussiebijeenkomsten met burgers.
  • het voorbereiden van vergaderingen, het verspreiden van (vergader)stukken en notities en het maken van vergaderverslagen.
  • de raadsgriffie werkt onafhankelijk binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt de leden van de raadsgriffie aan.
  • daarnaast is de raadsgriffie in ambtelijke zin de schakel tussen de raad, de gemeentesecretaris en de burgemeester.

Hanneke van Dongen - Hermans

van Dongen - Hermans
contactgegevens en taken Hanneke van Dongen - Hermans
FunctieGriffier
Telefoonnummer0497 - 551 450
E-mailadresgriffie@bergeijk.nl

Jules van Deijck

Geen foto
contactgegevens en taken Jules van Deijck
FunctiePlaatsvervangend griffier
Telefoonnummer0497 - 551 455
E-mailadresgriffie@bergeijk.nl