Pagina opties

Groter
A A

Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van de Provinciale Staten of het Waterschap in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen.
Let op: voor Provinciale Staten kunt u in elke gemeente in de provincie Noord-Brabant stemmen met een kiezerspas. Voor het Waterschap De Dommel kunt u alleen binnen het gebied van dit Waterschap stemmen.

De kiezer kan uitsluitend met deze pas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau. 

U kunt een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 0497-551455. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Het is van belang dat u de kiezerspas komt ophalen en hierbij een identiteitsbewijs én uw stempas meeneemt.

Schriftelijk aanvragen kan ook door het invullen van bijgaand formulier en dit verzoek te sturen aan: Afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Uw verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen (vrijdag 15 maart 2019) ontvangen zijn. Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs én uw stempas bij te sluiten.

Een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde (met kiezerspas) voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. Van belang is om ook een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever mee te nemen.

Formulier Kiezerspas Provinciale Staten

Formulier Kiezerspas Waterschap De Dommel