Pagina opties

Groter
A A

Wie mag er stemmen?

Kiesgerechtigdheid Provinciale Staten

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij verkiezingen van de Provinciale Staten moet een kiezer:

  • beschikken over de Nederlandse nationaliteit
  • achtien jaar of ouder zijn
  • niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Kiesgerechtigdheid Waterschap

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen