Pagina opties

Groter

Wie mag er stemmen?

Kiesgerechtigdheid Europees Parlement

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij verkiezingen van Europees Parlement moet een kiezer:

  • beschikken over de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • achttien jaar of ouder zijn
  • niet uitgesloten van het kiesrecht.