Pagina opties

Groter

Toekomstvisie

De gemeente Bergeijk wil een actieve gemeente zijn, die gekenmerkt wordt door sociale cohesie en leefbaarheid. Zij zet zich daarom actief in voor de belangen van burgers, bedrijven en instellingen en heeft daarbij voldoende oog en hart voor het kwetsbare deel van de samenleving. Een plezierig, gezond en veilig woonklimaat willen we combineren met een duurzame economische ontwikkeling. De gemeente draagt zorg voor een hoogwaardig sociaal cultureel beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdbeleid, gezondheidsbeleid, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid en cultuurbeleid.

De gemeente Bergeijk is een gastvrije gemeente waarin toerisme, recreatie en cultuur belangrijke elementen zijn voor een verdere ontwikkeling.