Pagina opties

Groter

Verkiezingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Stemmen

Op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.   

Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas en een briefstempakket waarmee per brief kan worden gestemd. Het blijft mogelijk om gewoon in een stemlokaal te stemmen met de stempluspas. Ook kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen (volmacht). Verder bestaat er de mogelijkheid om de briefstem af te geven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis. 

Uw stempas of stempluspas heeft u inmiddels ontvangen en het briefstempakket voor kiezers van 70 jaar en ouder zal eind februari worden ontvangen. De kandidatenlijsten van de politieke partijen waar u op kunt stemmen worden in maart bezorgd.

Volmacht, kiezerspas, stem(plus)pas en briefstempakket

Aanvragen schriftelijke volmacht, kiezerspas of vervangende stem(plus)pas/briefstempakket.

Stembureau's

Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van locaties die veilig en goed toegankelijk zijn voor kiezers. Alle stemlokalen zijn op woensdag 17 maart 2021 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Let op in Sporthal De Drie Eiken zijn 2 stembureaus gevestigd.

Op 15 en 16 maart is vervroegd stemmen mogelijk in twee stembureau’s vooral voor mensen met een zwakkere gezondheid. Deze stemlokalen zijn ook geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Overzicht van alle stembureau's

Briefstemmen

U kunt na ontvangst van uw stempluspas (reeds ontvangen) en het briefstempakket (week 8) uw stem uitbrengen. Volg hiervoor de instructie in het formulier dat u heeft ontvangen. U kunt de bijgevoegde retourenvelop opsturen naar het briefstembureau of deze inleveren bij het afgiftepunt op het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1, Bergeijk.

Dit afgiftepunt is geopend op 10, 11, 12, 15, en 16 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur.

U kunt de retourenvelop niet in de brievenbus bij het gemeentehuis deponeren of af geven bij een stembureau.

Tellocatie

Als tellocatie voor de vooropening/telling van de briefstemmen en de telling van het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart is De Gouden Leeuw, Hof 6 te Bergeijk aangewezen.

15 maart (aanvang 09.00 uur) - vooropening briefstemmen

16 maart (aanvang 09.00 uur) - vooropening briefstemmen

17 maart (aanvang 09.00 uur) - telling briefstemmen en tellingen stembureaus van 15 en 16 maart

Contact

Heeft u vragen over de verkiezingen, neem dan contact op met het cluster Publiekszaken van de gemeente Bergeijk via 0497 - 551 455 of mail naar publiekszaken@bergeijk.nl

Websites

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u terecht op www.elkestemtelt.nl

Voor de locaties van de stembureau's en afgiftepunt kunt u terecht op waarismijnstemlokaal.nl