Pagina opties

Groter
A A

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen van Provinciale Staten én Waterschap De Dommel.

Opkomstpercentage gemeente Bergeijk

Provinciale Staten: 54,71 %
Waterschap De Dommel: 51,55 %

Provinciale Staten

Het hoogste gezag in de provincie ligt bij de provinciale staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie.

Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten.

Provinciale Staten

Waterschap De Dommel

In onze gemeente zorgt Waterschap De Dommel dagelijks voor schoon, voldoende en veilig water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Water is actueel en constant in beweging.

Er zijn talloze ontwikkelingen op watergebied. Dat vraagt om keuzes. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over waterbeheer in uw omgeving. Het waterschap heeft een bestuurlijke organisatie, vergelijkbaar met die van een gemeentebestuur.

Waterschap De Dommel

Contact

Heeft u nog vragen over de verkiezingen, stembureau’s, het stemmen of machtigen, neem dan contact op met de gemeente Bergeijk, mevrouw Mariska Rijken via 0497 - 551 455 of mail naar info@bergeijk.nl.