Het is zomer en dan kunnen er perioden met extreme hitte voorkomen. Zoals afgelopen week. In die enorme hitte moet het afval toch worden ingezameld zowel aan huis als op de milieustraat. Dit vraagt een enorme inspanning van de mensen die buiten aan het werk zijn. 

Houdt u er rekening mee dat vanaf code geel de afvalinzameling om 06.00 uur start en de milieustraat zijn openingstijden kan aanpassen.

Bij extreme weersomstandigheden zullen eventuele aanpassingen worden gecommuniceerd via www.bergeijk.nl/openingstijden-milieustraat, www.facebook.com/gemeente.bergeijk, de afvalapp AfvalWijzer of www.mijnafvalwijzer.nl. In de AfvalWijzer kunt u bij notificaties instellen pushberichten te willen ontvangen.

Wij danken u voor uw medewerking.

Laatste nieuws...

  • Welkom in de Weebosch

    26 juli vond er een feestelijke sleuteloverdracht plaats van het project Kapelledries II in de Weebosch. Het project sluit mooi aan op het beleid van de gemeente om huizen te bouwen voor doelgroepen voor wie het op dit moment moeilijker is om een passende woning te vinden. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woonplezier in de Weebosch.

  • Tijdelijke gevelbeplating Kattendans

    De laatste fase van de grootschalige verbouwing van de Kattendans is ingegaan. In deze fase wordt ook de buitenkant van het gebouw afgewerkt. Door een leveringsprobleem met de definitieve gevelbeplating is, in overleg met de aannemer, besloten om het gebouw af te werken met tijdelijke gevelbekleding.

  • Bergeijk geeft ongebruikt schoon regenwater een 2e leven

    De gemeente Bergeijk heeft in samenwerking met de Waterbank en Waterschap De Dommel een oplossing bedacht waarbij we in perioden van (extreme droogte) overtollig schoon regenwater uit het Bergeijks hemelwaterrioolstelsel benutten.