De energiecrisis heeft voor (sport)verenigingen, de culturele en creatieve sector en andere maatschappelijke organisaties binnen Bergeijk grote gevolgen gehad. De gemeente Bergeijk heeft daarom besloten deze sector te helpen door incidenteel middelen beschikbaar te stellen.
De financiële ondersteuning is bedoeld voor Bergeijkse verenigingen en organisaties die als direct gevolg van stijging van de energiekosten ingeteerd hebben op hun eigen vermogen.

We beschikken in Bergeijk over een bruisend sportief en cultureel verenigingsleven. Hier zijn we trots op en we willen dit graag zo behouden. Onze verenigingen en lokale organisaties betekenen veel voor onze lokale samenleving. 
 

Beleidsregel voor compensatie energiekosten Bergeijkse verenigingen en stichtingen

Bent u bestuurslid van een Bergeijkse vereniging of organisatie en wilt u weten of uw vereniging of organisatie in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning? Alle voorwaarden zijn opgenomen in een beleidsregel(externe link). U kunt een aanvraag indienen via www.bergeijk.nl/compensatie-energiekosten
Aanvragen dienen uiterlijk maandag 20 november 2023 bij ons binnen te zijn.
 

Briefgeld in verwarming gestoken

Laatste nieuws...