De nieuwe N69 kent een lange geschiedenis maar na zo'n 2 jaar bouwen is de weg ook echt klaar. De nieuwe verbinding is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69.

Dankzij allerlei maatregelen en projecten heeft de gemeente Bergeijk samen met partners in het gebied, ervoor gezorgd dat we veel meer dingen hebben kunnen realiseren dan de weg alleen. Er is daarbij oog geweest voor bewoners en bedrijven, landbouw, landschap, natuur, water en recreatie. We hebben extra verkeersmaatregelen genomen om de doorstroming op onze lokale wegen te verbeteren en het sluipverkeer tegen te gaan. Ook hebben we projecten uitgevoerd om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te vergroten. Hiervoor hebben we een integraal gebiedsplan opgesteld. Dit allemaal om het gebied rondom de grenscorridor mooier te maken zodat het hier in Bergeijk fijn leven en werken blijft. 

De nieuwe N69 loopt van de Luikerweg in Valkenswaard, dwars over Bergeijks grondgebied, tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven om Aalst en Valkenswaard heen.

Het overzicht laat zien welke projecten onderdeel zijn geweest van de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69.