Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zijn wereldwijd afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. In Nederland zijn deze afspraken gebundeld in het klimaatakkoord. Alle gemeenten maken een eigen plan om bij te dragen aan de klimaatdoelen. In Bergeijk is daarom samen met verschillende stakeholders gewerkt aan een visie om onze woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen: de Transitievisie Warmte. 

Een breed gedragen visie op warmte

De Transitievisie Warmte is opgesteld samen met gemeente Bergeijk, woningbouwcorporaties Woningbelang, De Zaligheden en Wooninc, netbeheerder Enexis, vereniging KempenEnergie en platform Ondernemend Bergeijk. Maar ook inwoners en de waterschappen werden betrokken om een breed gedragen visie op te stellen. De energie- en warmtetransitie zijn onderwerpen die niet op zichzelf staan. Ze hebben invloed op alle lagen van de maatschappij. Hoe we wonen en werken, wat we kopen en hoe we ons verplaatsen. En specifiek voor de warmtetransitie: hoe we onze woningen en gebouwen verwarmen. Voor de Transitievisie Warmte werkte wethouder Stef Luijten (portefeuille energietransitie) daarom nauw samen met collega-wethouder Marko van Dalen (portefeuille volkshuisvesting en duurzaam wonen).

 “De warmtetransitie is complex”, aldus Stef Luijten, “juist daarom is het belangrijk om stakeholders te betrekken bij het opstellen van deze visie. Dat is goed gelukt in dit proces. We hebben echt met elkaar gediscussieerd en zijn tot een breed gedragen visie gekomen waar haalbaarheid centraal staat.” Marko van Dalen: “Het zegt ook wat over de betrokkenheid van de stakeholders die hier hun tijd en expertise in hebben gestoken. Daar ben ik heel blij mee”. Werner Timmermans van woningstichting de Zaligheden is één van die stakeholders. “Als woningstichting zien wij duurzaamheid heel breed. Wij streven naar CO2-neutrale, comfortabele, gezonde, veilige en duurzame woningen” vertelt hij. “Dat kunnen we vanzelfsprekend niet van vandaag op morgen realiseren. En zeker niet alleen. Wij zijn daarom blij dat we actief hebben mogen meedenken met de Transitievisie Warmte.” Marko van Dalen voegt daar aan toe: “Vanuit de gemeente zetten we ook nadrukkelijk in op het ondersteunen van de woningcorporaties bij het verduurzamen van de woningvoorraad. Wat mij betreft sluit de visie hier goed op aan en gaan op deze manier zowel woningeigenaren als woninghuurders profiteren van comfortabel én duurzaam wonen.”

Ook de regionale netbeheerder was nauw betrokken bij het opstellen van de visie. “Wij brengen elektriciteit en gas naar de woningen en gebouwen. Het is voor ons erg prettig om in zo’n vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen van de plannen,” vertelt Sander Bierens van Enexis Netbeheer. “Het begin is nu gemaakt! Ik kijk ernaar uit om te zien wanneer inwoners energie gaan besparen, hun huizen isoleren en zich voorbereiden op de overstap naar aardgasvrij wonen.”
 

V.l.n.r. Sanders Bierens van Enexis Netbeheer, Floor Ambachtsheer van gemeente Bergeijk, Jeroen van der Hoek van gemeente Bergeijk, wethouder Stef Luijten, wethouder Marko van Dalen, Werner Timmermans van Woningstichting de Zaligheden en Ad van de Ven van KempenEnergie. De andere stakeholders die hebben deelgenomen aan de expertsessies waren niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij het fotomoment.

Klaar voor de toekomst

Om aan de opgave van het Rijk (49% CO2-reductie in 2030) te kunnen voldoen zijn samen met de stakeholders de volgende ambities geformuleerd: in 2025 streven we er naar dat 70% van onze inwoners een idee heeft van de stappen die zij moeten zetten om aardgasvrij-ready te worden (in 2030 is dit 95%). In 2030 streven we er naar dat 50% van de woningen en gebouwen in Bergeijk geïsoleerd is en 70% van de elektriciteitsbehoefte van de gebouwde omgeving wordt voorzien in zonne-energie van daken. 

“In Bergeijk is het voor veel woningen nog lastig om ze aardgasvrij te maken op korte termijn,” legt Stef Luijten uit, ”we hebben bijvoorbeeld geen grote duurzame warmte bronnen en de bebouwingsdichtheid is relatief laag. Daarnaast willen we als gemeente inzetten op haalbaarheid en betaalbaarheid. Ik ben heel blij met de gevormde strategie; tot 2030 inwoners helpen om hun woning aardgasvrij-ready te maken (een woning gereedmaken zodat deze later zonder aardgas verwarmd kan worden) door maatregelen waar gebouweigenaren sowieso geen spijt van krijgen. Zoals isolatie, duurzame ventilatie, zonnepanelen maar ook inductie koken. De woning wordt daardoor comfortabeler, er wordt CO2 bespaard, de energierekening wordt lager én de stap naar aardgasvrij wordt steeds kleiner. Hiermee gaan we de komende jaren in Bergeijk hele belangrijke stappen zetten.” Ad van de Ven zal daar met vereniging KempenEnergie een belangrijke rol in gaan spelen. Zij staan als energievereniging klaar voor inwoners om hen te helpen met verduurzamen. “Deze visie van Bergeijk vormt een goed uitgangspunt en fundament voor de uitvoering,” vindt Ad, “het geeft inwoners de vrijheid om in hun eigen tempo te verduurzamen. En ze staan er niet alleen voor. Er is hulp beschikbaar!”

In december 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Bergeijk. 
 

Laatste nieuws...

  • Waar zouden we zijn zonder al die mensen die zich regelmatig inzetten voor een ander? Vrijwilligerswerk houdt buurten levendig, mensen verbonden en betrokken. Daarnaast geeft het je ook een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen. Of anderen te leren kennen.
  • Laatste kans om de waardebon voor €70,- aan kleine energiebesparende producten te verzilveren. De waardebonactie loopt tot 31 december 2021.
  • Op woensdag 10 november 2021 kwam de nieuwe jeugdgemeenteraad voor het eerst bij elkaar. De jeugdgemeenteraad bestaat uit 18 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen.