Ook in 2023 ontvangen inwoners uit de Kempengemeenten met een laag inkomen de energietoeslag. De energietoeslag bedraagt € 1.300,00. We betalen de energietoeslag automatisch uit aan inwoners die al bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD) bekend zijn en die aan de voorwaarden voldoen. Zij hoeven hiervoor dus zelf geen aanvraag in te dienen en ontvangen de energietoeslag in december op hun rekening.

Hoe weet je of je de energietoeslag automatisch krijgt?

Ben je bij MD bekend, dan heb je van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD) een brief ontvangen over de energietoeslag 2023. Je bent bij hen bekend als je bijvoorbeeld in de maand september een bijstandsuitkering ontving of als je de energietoeslag 2022 hebt ontvangen.

Heb je een brief ontvangen van MD over de energietoeslag? Dan hoef je nu niets te doen. Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen en ontvangt de energietoeslag vanzelf op je rekening als je nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Blijkt uit de controle dat je nu niet meer aan de voorwaarden voldoet of als er vragen zijn dan ontvang je altijd een nieuwe brief vanuit MD waarin we uitleggen wat je kunt doen.

Geen brief ontvangen over de energietoeslag 2023?

Heb je niet eerder de energietoeslag gehad? Maar denk je dat je daar wel recht op hebt? Zodra het mogelijk is om zelf een aanvraag in te dienen, dan vindt je het aanvraagformulier samen met alle aanvullende informatie en de voorwaarden terug op www.kempengemeenten.nl/energietoeslag(externe link). Heb je vragen? Neem dan contact op met Maatschappelijke Dienstverlening via tel: 0497-745544 of md@kempengemeenten.nl.

Briefgeld steekt uit een verwarming.

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.