Op woensdag 15 maart 2023 mag je stemmen voor de waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor Provinciale Staten. De leden van het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten zijn leden van politieke partijen. Iedere partij heeft eigen belangen en voorkeuren waarin zij willen investeren. Dit kan zijn milieu, economie, innovatie of waterkwaliteit. Wat vind jij belangrijk? Er valt echt iets te kiezen! Jouw stem telt.

Waterschap

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in Midden-Brabant. En maakt keuzes over hoe we omgaan met water. Want, bouwen we nog hogere dijken of moeten we water meer ruimte geven? En mag overal gebouwd worden of houden we rekening met water? Letten we beter op wat we door de gootsteen spoelen of passen we de belastingtarieven aan? Belangrijke keuzes die invloed hebben op de toekomst van ons water!

Breng daarom je stem uit voor de partij die jouw waterbelangen het best behartigt. 

Provinciale Staten

Waar bouwen we nieuwe woningen? Kiezen we voor hoogbouw in de steden of meer woningen op het platteland? Hoe verdelen we de beperkte ruimte het beste? Of hoe houden we Brabant bereikbaar? Met meer rijstroken, meer buslijnen of meer snelfietsroutes. Grote vraagstukken, met vaak meerdere oplossingen. De provincie maakt iedere dag lastige keuzes om Brabant prettig leefbaar te houden. Op tal van maatschappelijke thema’s. Iedere politieke partij heeft zo zijn eigen voorkeuren voor de oplossingen. Door te stemmen heb je dus invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in jouw omgeving maakt. 

Als je gaat stemmen voor de provincie, heb je ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt jouw stem dus dubbel. Stem 15 maart op een kandidaat van de partij die het best bij jouw ideeën past!

Weet je nog niet op wie je gaat stemmen?

Vul dan de stemwijzer in op www.mijnstem.nl(externe link) 
 

Meer informatie

Wat er te kiezen valt, over welke onderwerpen het gaat én welke partijen meedoen, vind je op www.dommel.nl/verkiezingen(externe link) en op www.brabant.nl/verkiezingen(externe link).

Meer informatie over hoe de verkiezingen georganiseerd worden in de gemeente Bergeijk kun je vinden op www.bergeijk.nl/verkiezingen. Informatie vanuit de Rijksoverheid over de verkiezingen kun je vinden op www.elkestemtelt.nl(externe link)
 

Laatste nieuws...

  • Succesvol project ‘gratis regenton’ krijgt vervolg

    Vorig jaar hebben we, in het kader van de Nationale Klimaatweek, in Riethoven 100 gratis regentonnen weggegeven. Dit jaar gaan we het project uitrollen in de kernen Westerhoven, de Weebosch en ’t Loo

  • Klusbus voor isolerende maatregelen huurwoningen Bergeijk

    Woningcorporatie Woningbelang en de gemeente Bergeijk zetten een klusbus in om huurders van oud Vestia-woningen te helpen in het verduurzamen van hun woningen.

  • Geboortebos 2021

    Op zaterdag 11 maart hebben we voor de tweede keer samen, voor alle in 2021 geboren kindjes, een boom geplant in het geboortebos.