Voor de 2de helft van 2022 staat de uitvoering van de herinrichting van de Hasselsestraat en een gedeelte van de Kruisboomweg op het programma. Het betreft de Hasselsestraat en wel het gedeelte vanaf de aansluiting met de Stronk tot de Kruisboomweg, inclusief de Kruisboomweg met de aansluitingen van de Posthoorn en de Postiljon. Dit is feitelijk tot de bebouwde komgrens.

Voortgang

 1. Afgerond: Informatieavond herinrichting Hasselsestraat en gedeelte van de Kruisboomweg -

  Op de informatieavond van 9 mei zijn de plannen besproken over de herinrichting van de Hasselsestraat en gedeelte van de Kruisboomweg. Op de avond is het definitief ontwerp getoond. Het ontwerp voor deze straat is enkele jaren geleden samen met een klankbordgroep tot stand gekomen. Voor de 2de helft van dit jaar staat de uitvoering van de herinrichting van de Hasselsestraat en een gedeelte van de Kruisboomweg op het programma. Het betreft de Hasselsestraat en wel het gedeelte vanaf de aansluiting met de Stronk tot de Kruisboomweg, inclusief de Kruisboomweg met de aansluitingen van de Posthoorn en de Postiljon. Dit is feitelijk tot de bebouwde komgrens. 

  Afgezien van het ontwerp met de materialisatie en de planning van het project, is iedereen bijgepraat over onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

  Presentatie herinrichting Hasselsestraat en gedeelte Kruisboomweg

 2. Afgerond: Brabant Water; voorafgaande aan herinrichting wordt waterleiding vervangen

  Tracé noordzijde Hasselsestraat van aansluiting Stronk tot Kruisboomweg.
  Vanaf 4 juli tot eind juli 2022.

 3. Afgerond: Informatieavond uitvoering herinrichting Hasselsestraat en gedeelte van de Kruisboomweg -

  De werkzaamheden voor de herinrichting van de Hasselsestraat en een gedeelte van de Kruisboomweg zijn aanbesteed. Nu de aannemer bekend is kunnen we gaan starten met de uitvoering van het werk.  Hierover hebben we geïnteresseerden bijgepraat tijdens een informatieavond op woensdag 31 augustus . De avond stond volledig in het teken van de uitvoeringsplannen.  

  Presentatie uitvoering Hasselsestraat en gedeelte Kruisboomweg

 4. Momenteel bezig: Fase 1: Uitvoering herinrichting Hasselsestraat inclusief gedeelte Kruisboomweg -

  Vanaf 5 september 2022 gaan we van start met fase 1. Deze fase is gepland tot en met 21 oktober 2022. De doorgaande wegen Hasselsestraat en Kruisboomweg zijn in deze periode geheel afgesloten. Het betreft hier het gedeelte Kruisboomweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de kruising met de Weegbree en de Hasselsestraat vanaf de kruising met de Stronk (inclusief het kruisingsvlak) tot aan de kruising met de Koperteutenstraat. 

  Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld via de Rijt en de Neerrijt. Bestemmingsverkeer voor de adressen aan de Hasselsestraat tussen de 2 werkvakken en de adressen in de wijk Koperteutenstraat (ten noorden van de Hasselsestraat) wordt met borden omgeleid vanaf de Kruisboomweg, via Postiljon naar de Hasselsestraat. 
   

 5. Nog te doen: Fase 2: Uitvoering herinrichting Hasselsestraat inclusief gedeelte Kruisboomweg -

  Vanaf 26 september 2022 start fase 2 van de werkzaamheden. Deze fase is gepland tot en met 18 november 2022. Fase 2 betreft het gedeelte Hasselsestraat vanaf de Koperteutenstraat tot en met de kruising met de Weegbree.
  In de tijd overlappen de fases 1 en 2 elkaar. Echter start fase 2 pas wanneer de rijbaan van de Hasselsestraat tussen de kruising met de Stronk en de kruising met de Koperteutenstraat gereed is, in verband met de bereikbaarheid van de Koperteutenstraat en achterliggende woonwijk. In de overlappende periode vinden nog wel werkzaamheden buiten de rijbaan van de Hasselsestraat plaats.

  Voor doorgaand verkeer blijft de omleiding via de Rijt en de Neerrijt in stand. De Koperteutenstraat en achterliggende woonwijk is bereikbaar komende vanuit het centrum van Luyksgestel (vanuit de richting van de kerk). Verder blijft de omleiding via de Postiljon van kracht voor bestemmingsverkeer richting de Weegbree en verder.

 6. Nog te doen: Beplantingswerken c.a.

Fase 1

Fase 2

Omleidingsroute op de kaart zoals aangegeven bij fase 2