Momenteel zijn we bezig met de herinrichting van de Kleine Broekstraat aan de andere zijde van de Kennedylaan. Daarnaast zijn we bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de Burgemeester Magneestraat. 

In aansluiting op dat werk willen we ook verder met een herinrichting van de Kleine Broekstraat vanaf de Burgemeester Magneestraat tot de Kennedylaan. In de herinrichting wordt ook voorzien de vervanging van de riolering en de aanleg van een apart hemelwaterriool. 

De uitvoering van het project is vooralsnog gepland in het jaar 2024. 
 

Voortgang

 1. Afgerond: Aftrap herinrichting Kleine Broekstraat, het gedeelte vanaf de Burgemeester Magneestraat tot de Kennedylaan, Bergeijk -

  Op de informatieavond van 7 september 2022 hebben we de ontwerpuitgangspunten en het schetsontwerp besproken. Daarnaast hebben we je bijgepraatover onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden informeren en stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.  

 2. Afgerond: Informatieavond herinrichting Kleine Broekstraat, het gedeelte vanaf de Burgemeester Magneestraat tot de Kennedylaan -

  Op maandag 12 december heeft een informatieavond plaatsgevonden over het project Herinrichting Kleine Broekstraat, het gedeelte vanaf de Burg. Magneestraat tot de Kennedylaan. De informatieavond was een vervolg op die van 7 september, waar de eerste schetsen zijn getoond.  Op deze informatieavond is de laatste stand van het ontwerp besproken.

  Bij de herinrichting wordt ook voorzien in een vervanging van de riolering en de aanleg van een apart hemelwaterriool. In dat kader is ook nog even kort terug gekomen op onze stimuleringsregeling ‘afkoppelen hemelwater’. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden informeren en stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein. De uitvoering van het project is gekoppeld aan de herinrichting van de Burg. Magneestraat en vooralsnog gepland in het jaar 2024.

  Tijdens de avond zijn met betrekking tot de (fiets)doorsteek naar de Kennedylaan 2 mogelijkheden getoond. De aanwezigen waren duidelijk in hun voorkeur. Deze ging/gaat uit naar de 2e variant

  Presentatie herinrichting Kleine Broekstraat, het gedeelte vanaf de Burgemeester Magneestraat tot de Kennedylaan