Pagina opties

Groter

Afvalkalender 2021

Baetsen-Remondis is in 2021 de afvalinzamelaar in Bergeijk. Ze blijven eens per vier weken op woensdag inzamelen. Het ophalen van het GFT en PMD is voor alle kernen gelijk maar de week waarin je restafval wordt opgehaald kan in 2021 wijzigen.

Anders dan voorgaande jaren heeft Baetsen-Remondis voor het ophalen van het restafval (voor zowel het binnen- als buitengebied) de gemeente onderverdeeld in 4 routes. 

  • Bergeijk Noord: Riethoven, deel van Westerhoven en Boevenheuvel Bergeijk
  • Bergeijk Oost: Deel van Bergeijk 't Hof
  • Bergeijk Zuid: Luyksgestel, deel van Westerhoven en Weebosch
  • Bergeijk West: Deel van Bergeijk 't Hof en 't Loo 

De dag waarop het restafval wordt opgehaald is afhankelijk van in welke route je adres is opgenomen. De verdeling van de routes per postcode of adres kunt u hieronder terugvinden terugvinden.

Bergeijk Noord (Riethoven, deel van Westerhoven en Boevenheuvel Bergeijk)

Bergeijk Oost (Bergeijk 't Hof)

Bergeijk Zuid (Luyksgestel, deel van Westerhoven en Weebosch)

Bergeijk West (Bergeijk 't Hof en ’t Loo)