Pagina opties

Groter

Asbest saneren voor particulieren

Bij het saneren van asbestdaken dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen kleine en grote asbestdaken. Een dak of meerdere kleinere daken met een totaal van 35 m2 per kadastraal perceel mogen onder bepaalde voorwaarden zelf worden verwijderd. Wel moet gegarandeerd kunnen worden dat tijdens het verwijderen van het materiaal geen asbestvezels vrij kunnen komen. Daken met een oppervlakte van meer dan 35 m2 per kadastraal perceel moeten door een erkend saneringsbedrijf worden verwijderd. Klik hieronder aan wat voor u van toepassing is.

Minder dan 35 m2 per kadastraal perceel

Meer dan 35 m2 per kadastraal perceel