Pagina opties

Groter
A A

Asbest saneren

Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid en vormen een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en wil middels deze speciale actie het saneren van asbestdaken tot 35 m² per kadastraal perceel in de gemeente Bergeijk stimuleren.

Actie asbest saneren