Pagina opties

Groter

Bedrijventerreinen Bergeijk, Waterlaat en Het Stoom

In de kern Bergeijk kennen we de bedrijventerreinen Waterlaat en Het Stoom, die feitelijk van elkaar gescheiden worden door de Stökskesweg. Deze bedrijventerreinen zijn de grootste bedrijventerreinen in onze gemeente waar vele grote en kleine bedrijven gevestigd zijn.

Waterlaat fase 7

Bedrijventerrein Waterlaat wordt verder uitgebreid met fase 7. Dit betekent een uitbreiding van netto 7 hectare, die waarschijnlijk gefaseerd uitgegeven zullen worden. De gemeente zal deze bedrijfskavels uitgeven. De start van de uitgifte zal naar verwachting begin 2020 starten. Het terrein wordt geschikt voor industriële bedrijven in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 met een kavelgrootte tussen 1.000 en 5.000 m2.

In verband met het coronavirus kon de geplande informatieavond op donderdag 19 maart 2020 helaas niet doorgaan. Daarom hebben wij voor u een toelichting op het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan gemaakt. Deze kunt u lezen via www.bergeijk.nl/waterlaat7 

Heeft u interesse in een kavel op bedrijventerrein Waterlaat 7? Meld u dan aan via onderstaand formulier zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het uitgiftebeleid kavels bedrijventerrein Waterlaat 7.

Houd mij op de hoogte omtrent het uitgiftebeleid kavels bedrijventerrein Waterlaat 7

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jules van Deijck via j.vandeijck@bergeijk.nl of via telefoonnummer 0497-551455.

NB: Waterlaat fase 6 is geheel uitgegeven.

Industrieweg, bedrijventerrein Het Stoom

Op bedrijventerrein Het Stoom was het bedrijf Diffutherm gevestigd. Na de verhuizing van dit bedrijf naar het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert, wordt het terrein aan de Industrieweg nu herverkaveld en opnieuw uitgegeven. Ook de infrastructuur zal worden aangepast. Het terrein is deels bebouwd en het totale gebied beslaat ongeveer 2,5 ha. De minimale kavelgrootte is 1.000 m2, de maximale kavelgrootte is 12.000 m2. Bedrijven in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 zijn toegestaan. Naast koop is ook huur mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Qualitas Bedrijfsmakelaars (Rob Lommers) via 0497-584710 of info@q-bedrijfsmakelaars.nl.