Pagina opties

Groter

Beter benutten bestaande woningvoorraad

Het totaal aantal beschikbare woningen in Bergeijk bestaat voor een klein deel uit nieuw te bouwen woningen (circa 70 woningen per jaar) maar voor een groot deel uit bestaande woningen (8000 woningen). Deze veelal grote, ruime woningen sluiten niet aan bij de vraag van de doelgroep naar kleinere woningen (voor senioren, alleenstaanden, starters en kleine gezinnen). Daarom bieden we nieuwe mogelijkheden om hier toch aan tegemoet te komen.

Je kunt meer met je bestaande woning dan je denkt!

Het gemeentebestuur heeft onlangs een aantal maatregelen vastgesteld om de lokale woningbouwopgave in Bergeijk de komende jaren te stimuleren. Eén van deze maatregelen is het beter benutten van bestaande woningen.

Wethouder Mathijs Kuijken licht toe dat er een groeiende behoefte is aan kleinere woningen voor senioren, alleenstaanden, starters en kleine gezinnen. Dit type woning is beperkt beschikbaar en de oplossing wordt vaak gezocht in het bouwen van nieuwe woningen. Helaas kunnen we alleen met het bouwen van nieuwe woningen niet aan de grote vraag voor kleinere woningen voldoen. Wanneer we kijken naar de bestaande woningen in Bergeijk dan zien we dat deze voor een groot deel uit grote, ruime woningen bestaat. Het college heeft daarom besloten om meer mogelijk te maken bij bestaande woningen. Hierbij kan gedacht worden aan woningsplitsing, het tijdelijk wonen in een bijgebouw of het inwonen of gezamenlijk bewonen van een woning door meerdere huishoudens/generaties. Op deze manier creëren we op korte termijn meer aanbod voor woningzoekenden wat een positief effect heeft op de totale woningbouwopgave in de toekomst.

Heeft u plannen of ideeën voor uw woning? Vul het formulier in en wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.  

Formulier beter benutten bestaande woningvoorraad

Beleidsregel betere benutting bestaande woningvoorraad gemeente Bergeijk 2020

 • 1. Tijdelijk wonen in een bijgebouw (bijvoorbeeld voor starters)

  Tijdelijk wonen in een bijgebouw (bijvoorbeeld voor starters

  Voor het aanvragen van tijdelijke bewoning in een bijgebouw moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden.

  Meer info
 • 2. Kamergewijze verhuur

  Kamergewijze verhuur

  We werken mee aan kamergewijze verhuur (elk bewoner heeft de beschikking over een eigen verblijfsruimte, maar deelt alle / meerdere wezenlijke voorzieningen). Belangrijke randvoorwaarden zijn.

  Meer info
 • 3. Sloop oude woningen → bouw meerdere kleine woningen

  Sloop oude woningen → bouw meerdere kleine woningen

  Voor het slopen van een oude woning en het nieuw bouwen van kleinere woningen moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden.

  Meer info
 • 4. Woningsplitsing van bestaande woning

  Woningsplitsing van bestaande woning

  Voor het splitsen van een bestaande woning moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden.

  Meer info
 • 5. Inwoning of gezamenlijke woning met meerdere huishoudens

  Inwoning of gezamenlijke woning met meerdere huishoudens

  Een eigenaar/bewoner kan ervoor kiezen om de woning niet te splitsen maar om de woning te delen met een tweede huishouden. Het tweede huishouden krijgt dan geen zelfstandige woonruimte. Een voorbeeld daarvan is ‘Meer-generatie-wonen’ (grootouders, ouders en kinderen). 

  Meer info