Pagina opties

Groter

Buurtpreventie

Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Samen met de gemeente kunt u in uw buurt een buurtpreventieproject starten. Zodra het project gestart is, moet de buurt zelf het initiatief nemen voor acties. Veel bewoners zijn bereid aan activiteiten mee te doen, zoals het signaleren van problemen en het bijhouden van hun straat. Alle activiteiten gebeuren in samenwerking met de politie, de gemeente en eventueel buurtverenigingen, woningcorporaties of de jongerenopbouwwerker.

Wat is het niet!

Buurtpreventie heeft alles te maken met ogen en oren ophouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving. Het is geenszins de bedoeling inbreuk te maken op het privé leven van anderen of burgerpatrouilles te organiseren.

Wat doet u?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u ’s-Avonds de deur uit gaat. Maak eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. Bent u het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Praat er eens over!

Uiteraard vraagt een buurtpreventieproject interesse en inzet van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over met de buren of met vrienden uit uw straat of buurt. Bent u lid van een buurt- of wijkvereniging dan zou op een vergadering eens aandacht kunnen worden gevraagd voor het (eventueel) opzetten van een buurtpreventieproject.

Meer informatie?

Is in uw buurt nog geen buurtpreventie of weet u niet waar u zich hiervoor kunt melden?
Neem dan contact op met de afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefoonnummer 0497 - 551 455.