Pagina opties

Groter

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De bekendste vormen van dementie zijn: de ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie (LBD). Door deze hersenaandoening wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen kan de achteruitgang snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

Veranderingen

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. De ziekte heeft een grote impact op het leven van degene die het overkomt, maar ook op de naasten.