Pagina opties

Groter

Dementievriendelijke gemeente

Inwoners worden steeds ouder. Nederland telt ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal verder stijgen. Gezien de toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in het zorgstelsel zullen mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Dit vraagt om actie, niet alleen voor Nederland maar ook voor de lokale overheid.

De gemeente Bergeijk werkt samen met diverse organisaties zoals Alzheimer NL, het GOW welzijnswerk, Stichting ZET, dorpsondersteuners en vrijwilligers. Door verschillende initiatieven wordt de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare inwoners vergroot en kunnen inwoners met dementie langer mee blijven doen in de samenleving. Mensen met dementie kunnen hun leven blijven leiden zoals ze dat voorheen deden en worden geaccepteerd door hun omgeving en de maatschappij. In 2016 tekende de gemeente Bergeijk de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente Bergeijk’.

In de dementievriendelijke gemeente Bergeijk is er aandacht voor de situatie waarin inwoners met dementie en hun mantelzorgers verkeren.

Marko van Dalen
Wethouder Sociaal Domein

Wat doen wij?

Contact

Heb je vragen over activiteiten die worden ondernomen om daadwerkelijk een dementievriendelijke gemeente te zijn? Of heb je suggesties voor activiteiten, of wil je als organisatie iets betekenen voor de doelgroep mensen met dementie of hun mantelzorgers
Neem dan contact op met mevrouw Kim Marijnen van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer 0497 - 551 455 of k.marijnen@bergeijk.nl