Pagina opties

Groter

DNA Boek gemeente Bergeijk - Voor elkaar

Het DNA boek Bergeijk is geen toeristenfolder en is ook uitdrukkelijk niet bedoeld om “reclame” mee te gaan maken. Het DNA boek vertelt u over De Natuurlijke Aard van Bergeijk en is dus meer een  paspoort van gevoelswaarden en is vooral bedoeld voor beleidsmakers, (nieuwe) inwoners en bedrijven om hen een goed en eerlijk beeld te geven van deze gemeente, zonder reclamepraat. 

Het boek is in de basis samengesteld uit informatie van de inwoners zelf en waar nodig aangevuld met informatie van internet, beleidstukken en gesprekken met omwonenden.

DNA Boek gemeente Bergeijk

Door meerdere bijeenkomsten en gesprekken met inwoners en ondernemers in Bergeijk te organiseren is opgetekend wat De Natuurlijke Aard van Bergeijk is. Wie zijn wij, en op welke aspecten verschilt de ene kern van de andere? Dat is vertaald in tekst, beeld, structuren en kleuren.

DNA Boek gemeente Bergeijk

Promotiefilmpje Bergeijk

Op dinsdag 28 januari 2020 is tijdens de presentatie van het DNA boek gemeente Bergeijk ook het promotiefilmpje van de gemeente Bergeijk gepresenteerd. Dit filmpje laat zien hoe goed we het in Bergeijk SAMEN voor elkaar hebben!

Promotiefilmpje Bergeijk

Leeswijzer

Om de bladerbare PDF op de juiste manier te lezen en te begrijpen verwijzen wij u naar de leeswijzer.

Leeswijzer DNA Boek gemeente Bergeijk

PDF DNA Boek gemeente Bergeijk