Pagina opties

Groter

Dorpsondersteuners

In elke dorpskern van onze gemeente is een dorpsondersteuner actief. Een dorpsondersteuner is iemand die oog heeft voor hulpvragen vanuit de inwoners van de kern en op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen. Het uitgangspunt is hierbij dat vooral gezocht wordt naar antwoorden en oplossingen in de eigen gemeenschap. Wat kunnen inwoners lokaal voor elkaar betekenen? Een oudere die veel thuis zit en erg eenzaam is, kan in contact worden gebracht met een buurvrouw die graag eens op de koffie komt. De ervaring is dat wanneer inwoners elkaar passende hulp bieden, professionele en formele zorg in mindere mate nodig is, of zelfs helemaal buiten beeld kan worden gelaten.

De dorpsondersteuners zijn geselecteerd op hun (zorg)achtergrond en allemaal in grote mate betrokken bij hun dorpskern. Zij bewegen als ‘spin in het web’ als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg, maar zullen waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp- en zorginstanties.

De dorpsondersteuners hebben een netwerk om zich heen met naast de professionele organisaties ook veel initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. Zij zijn daarom de aangewezen personen om partijen met elkaar in contact te brengen en het aanbod van lokale zorg te belichten. Daarnaast sporen zij hun inwoners aan vooral ook zelf na te denken over het vergroten van de leefbaarheid in de kern en hieraan mee te werken.

Wanneer u als inwoner van Bergeijk een vraag heeft voor de dorpsondersteuner in uw kern, dan kunt u deze rechtstreeks benaderen.