Pagina opties

Groter

Dorpsondersteuner Riethoven

Janny Stevens, dorpsondersteuner Riethoven

Janny Stevens
Tel.: 06 - 55 22 58 56
E-mail: dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com

Na twee jaar actief dorpsondersteuning in Riethoven beginnen we meer en meer de vruchten te plukken van de lokale rol die ik vervul op het gebied van zorg en welzijn. Een belangrijke taak is oog en oor te hebben voor lokale behoeften en deze te vertalen naar nieuwe initiatieven die uiteindelijk leiden tot aanvullende activiteiten in het dorp. Activiteiten die de saamhorigheid versterken en vernieuwende idee├źn tot leven brengen. In het bijzonder afgelopen jaar voor ouderen die langer thuis blijven wonen en afhankelijk zijn van mantelzorg en steun uit de sociale omgeving. Zo is het geweldig dat we in het dorp dagbesteding in de Rietstek hebben kunnen realiseren. Dat er elke dinsdagochtend de Ontmoeting is in de Hofstek. Ontmoetingsplaatsen die de sociale ondersteuning bevorderen.

Door de maandelijkse publicaties van mij in de Houwmouw en actief deel te nemen aan lokale activiteiten weten inwoners mij te vinden. Zij delen met mij signalen die zij oppikken in het dorp, vragen om advies of vragen hulp bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Ik leg allerlei verbindingen tussen inwoners, informele zorg en professionele zorgverleners. Met steeds als focus het versterken van de eigen zelfredzaamheid van inwoners en het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Zo zal ik dit jaar het nieuwe project Digitale Veerkracht in het dorp uitrollen. Het project richt zich specifiek op ouderen om hun te leren gebruik te gaan maken van digitale middelen die het langer thuis wonen ondersteunen. Jongeren proberen we hierbij te betrekken als experts kunnen zij ouderen helpen. Hiernaast blijf ik inwoners die de weg niet weten te vinden naar passende hulp ondersteunen. Bijzonder is het te ervaren dat veel inwoners zich betrokken voelen bij het welzijn van kwetsbare dorpsgenoten en waar mogelijk ook een steentje willen bijdragen om iemand te kunnen steunen. Voor en door elkaar is een belangrijke drijfveer. Met enthousiasme ga ik door.