Pagina opties

Groter

Dorpsraad 't Loo

Dorpsraad ’t Loo heeft als doelstelling de algemene belangen te behartigen van àlle bewoners van ’t Loo ten behoeve van de leefbaarheid en de leefomgeving. Zij heeft als taak gevraagd én ongevraagd de Gemeente van advies te voorzien om de leefbaarheid op ’t Loo te waarborgen. Daarnaast kan de Gemeente via de Dorpsraad de inwoners bereiken als het gaat om zaken die ’t Loo aangaan.

Dorpsraad ’t Loo werkt nauw samen met de dorpsraden van de andere dorpen, die tesamen "Groot Bergeijk" vormen, om gezamenlijk de leefbaarheid van Groot Bergeijk te waarborgen en te optimaliseren.

Contactgegevens

Secretaris

Mevrouw J. (Judith) Koolen  |  Loo 115  |  5571 KP Bergeijk
Telefoonnummer: 0497 - 575 354
E-mail: secretariaat@dorpsraadhetloo.nl

www.dorpsraadhetloo.nl