Pagina opties

Groter

Dorpsraad Westerhoven

De dorpsraad Westerhoven ziet zichzelf als een schakel tussen de kern Westerhoven en de gemeente Bergeijk. Via de dorpsraad kan de bevolking bij de gemeente kenbaar maken wat er onder hen leeft. Dit teneinde de leefbaarheid in de kern op een goed peil te houden en daar waar nodig te versterken.  

De dorpsraad ziet het als haar taak informatie uit het dorp op te nemen, te structureren en deze informatie door te schakelen naar de gemeente.
Ook ziet de dorpsraad het als belangrijke plicht de bevolking te informeren over zaken die binnen de gemeente spelen en voor de bevolking van belang kunnen zijn.

Contactgegevens

Secretaris

Dhr. Joop Kock | Braambos 21a | 5563 AB, Westerhoven
Telefoonnummer: 06 - 16 13 11 75
E-mail: dorpsraadwesterhoven@gmail.com 

www.dorpsraadwesterhoven.nl