Pagina opties

Groter

Stichting Samen 't Loo

Stichting Samen 't Loo heeft als doelstelling het vergroten van de onderlinge samenwerking, solidariteit en saamhorigheid tussen inwoners op 't Loo. Daarnaast kan de Gemeente via Stichting Samen 't Loo de inwoners bereiken als het gaat om zaken die ’t Loo aangaan.

Stichting Samen 't Loo werkt nauw samen met de dorpsraden en stichtingen van de andere dorpen, die tesamen "Groot Bergeijk" vormen, om gezamenlijk de leefbaarheid van Groot Bergeijk te waarborgen en te optimaliseren.

Contactgegevens

Secretaris

Mevrouw J. (Judith) Kolen
Telefoonnummer: 0497-575 354 / 06 - 15 12 26 43
E-mail: secretariaat@dorpsraadhetloo.nl