Pagina opties

Groter

Duurzaamheid

In de extreme weersituaties van de afgelopen jaren zien we steeds vaker de invloed van klimaatverandering. Veel wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat de mens hier mede de veroorzaker van is door onder meer het overvloedige gebruik van fossiele brandstoffen. Om verdere klimaatverandering te beperken, de uitputting van grondstoffen voor te zijn en de energievoorziening betaalbaar te houden is de inzet van iedereen nodig. De gemeente Bergeijk neemt haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Duurzaam nieuws

In Bergeijk zijn we op steeds meer vlakken bezig met het onderwerp Duurzaamheid. Lees hier de laatste nieuwsberichten die betrekking hebben Duurzaamheid. 

Nieuwsberichten Duurzaamheid

EnergieLoket

Bij het EnergieLoket wijzen vrijwilligers van KempenEnergie (EnergieGidsen) inwoners de weg in de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is als het gaat om energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Het EnergieLoket in Bergeijk is wekelijks geopend op zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur. Het EnergieLoket is te vinden in de Bibliotheek, ’t Hof 82 in Bergeijk. Het advies is gratis.

Meer informatie op de website van KempenEnergie

Duurzame afvalscheiding- en verwerking

Het afvalbeleid van de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot) richt zich op het zoveel mogelijk scheiden van afval aan de bron, dus binnen de huishoudens. Doordat u afval gescheiden aanlevert, kunnen er bruikbare grondstoffen uit het afval worden gehaald. Materialen worden opnieuw gebruikt of na bewerking weer ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Meer informatie over het scheiden en inzamelen van afval, de afvalkalender, DeAfvalApp, en de milieustraat