Pagina opties

Groter

Bevolkingsontwikkeling gemeente Bergeijk 2018

Inwonertal 1 januari 2018 (vastgesteld door CBS)         18398
In de gemeente gevestigd:
Vanuit het buitenland (immigraties) 159
Vanuit andere gemeente (inschrijvingen) 695
Geboren 171
Totaal 1025
Uit de gemeente vertrokken:
Naar het buitenland (emigraties)              123
Naar andere gemeenten 658
Overleden 151
Totaal 932
Inwonertal 31 december 2018 (vastgesteld door CB) 18491
Migratiesaldo 73
Geboorteoverschot 20

Overige cijfers bevolking over 2018

Huwelijken/partnerschapregistraties: 70
Erkenning: 54
Geboorten: 171
Overlijdens: 151