Pagina opties

Groter

Bevolkingsontwikkeling gemeente Bergeijk 2019

Inwonertal 1 januari 2019 (vastgesteld door CBS)         18491
In de gemeente gevestigd:
Vanuit het buitenland (immigraties) 199
Vanuit andere gemeente (inschrijvingen) 757
Geboren 147
Totaal 1103
Uit de gemeente vertrokken:
Naar het buitenland (emigraties)              130
Naar andere gemeenten 685
Overleden 141
Totaal 956
Inwonertal 31 december 2019 (nog niet vastgesteld door CBS) 18638
Migratiesaldo 141
Geboorteoverschot 6

Overige cijfers bevolking over 2019

Huwelijken/partnerschapregistraties: 54
Erkenning: 57
Geboorten: 147
Overlijdens: 141