Pagina opties

Groter

Geen wettelijk asbestverbod. En nu?

Er komt voor als nog geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 4 juni 2019 het wetsvoorstel van het kabinet waarin asbest als dakbedekking verboden wordt, verworpen. Eerder was de Tweede Kamer wel akkoord gegaan met het verbod.

De Eerste Kamerleden vinden dat het kabinet te overhaast te werk gaat en consumenten, bij ingaan van het verbod, opzadelt met zeer hoge kosten. Een ruime meerderheid stemde daarom tegen het verbod.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft aangegeven dat ze zich gaat beraden over de consequenties nu het verbod op asbestdaken er voorlopig niet komt. Dat doet ze onder andere samen met betrokken partijen zoals een aantal provincies en gemeenten die actief zijn bij het stimuleren van sanering van asbestdaken. Na de zomer van 2019 zal er een overleg worden georganiseerd met deze betrokkenen. Het Landelijke Programmabureau bereidt dit overleg voor door reacties te inventariseren en in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor de vele versnellingsactiviteiten. Naar verwachting komt de staatssecretaris voor het eind van 2019 met een reactie. Ook provincies en gemeenten beraden zich op dit moment over de aanpak van asbestdaken. 

Landelijk stimuleringsfonds
De activiteiten om te komen tot een landelijk stimuleringsfonds voor asbestdakensanering zijn voorlopig opgeschort. Tijdens het overleg van de staatssecretaris met de betrokken partijen komt het fonds ook aan de orde. Hier kunnen voorlopig dan ook geen concrete uitspraken over worden gedaan.