Pagina opties

Groter

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Een bestemmingsplan moet een hele procedure doorlopen om te kunnen werken:

 • Voorontwerp

  Het maken van een bestemmingsplan begint met het bepalen van het plangebied en het doen van onderzoek. Daarbij komen alle belangrijke aspecten die een plaats in het plan moeten vinden, in beeld. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpbestemmingsplan.

 • Ontwerp

  Nadat de reacties uit het vooroverleg en inspraak zijn verwerkt wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het is ook mogelijk meteen een ontwerpbestemmingsplan te maken zonder voorontwerpbestemmingsplan.

 • Vastgesteld

  Een vastgesteld bestemmingsplan is een bestemmingsplan waar de gemeenteraad zijn akkoord voor heeft gegeven. Na afloop van de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan van zes weken, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vast.

 • Beroep

  Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.