Pagina opties

Groter

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: om hiervan gebruik te maken moet u wel ‘belanghebbende’ zijn. U moet dan wel ook een zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend hebben tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Als u in beroep gaat dan betekent dat niet dat het bestemmingsplan niet meer geldt. Wanneer u wilt voorkomen dat vergunningen door het nieuwe bestemmingsplan worden afgegeven moet u ook u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.