Pagina opties

Groter

Ontwerp

Nadat de reacties uit het vooroverleg en inspraak zijn verwerkt wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het is ook mogelijk meteen een ontwerpbestemmingsplan te maken zonder voorontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage.

Het inzien van een ontwerpbestemmingsplan kondigt de gemeente aan in de Staatscourant en het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en in een servicebericht onder de gemeenteberichten in de Eyckelbergh.

Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken op de website RoPubliceer Bergeijk en op de landelijke website van het ministerie www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van een plan in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch 0497 - 551 455 of via de receptie. Iedereen kan binnen de periode van inzage een mondelinge of schriftelijke reactie bij de gemeenteraad indienen.

Nieuw binnenkomende omgevingsvergunningen worden vanaf dit moment in de procedure aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst.