Pagina opties

Groter

Vastgesteld

Een vastgesteld bestemmingsplan is een bestemmingsplan waar de gemeenteraad zijn akkoord voor heeft gegeven. Na afloop van de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan van zes weken, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vast.

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen twee weken bekend gemaakt en ligt dan zes weken ter inzage. Als het bestemmingsplan bij de vaststelling nog gewijzigd wordt ligt het bestemmingsplan pas na zes weken ter inzage, omdat dan de provincie eerst nog de gelegenheid krijgt op de wijzigingen te reageren en te overwegen of zij een zogenaamde ‘aanwijzing’ wil geven. Bij een aanwijzing treedt het deel van het bestemmingsplan waar de provincie het niet mee eens is, niet in werking. Het oude bestemmingsplan blijft dan voor dat gebied gelden

Het inzien van een vastgesteld bestemmingsplan kondigt de gemeente aan in de Staatscourant en het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en in een servicebericht onder de gemeenteberichten in de Eyckelbergh.

Het vastgesteld bestemmingsplan is te bekijken op de website RoPubliceer Bergeijk en op de landelijke website van het ministerie www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van een plan in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch 0497-551455 of via de receptie. Iedereen kan binnen de periode van inzage een mondelinge of schriftelijke reactie bij de gemeenteraad indienen.

Iedereen die bij de gemeenteraad een zienswijzen ingediend heeft tegen het ontwerpbestemmingsplan of het niet eens is met de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht, kan binnen deze periode beroep bij de Raad van State in Den Haag indienen. Om hiervan gebruik te maken moet u wel 'belanghebbende' zijn.